Nhưng khi vuốt nhẹ thứ ba, trong hành động của tung xuống biển khối gỗ vụng về, nó bắt