Long biết Hoài Mây đang hạnh phúc bên người mà cô ấy gọi làm chồng. Nhưng câu chuyện không