Linh Nga là mối tình đầu từ thủa mới lớn của Hùng. Hùng càng ngày càng cảm thấy thương