Ngọc Hà là người con gái Vô Quyết thầm thương chộm nhớ từ lâu lắm rồi, nhưng có lẽ