Nhìn người mình yêu sống hạnh phúc với kẻ mà cô ấy gọi làm chồng thì sao tránh khỏi