Sàn gỗ công nghiệp là một dòng sản phẩm ván sàn được nghiên cứu và sản xuất trên