“Vinhomes Green Bay me tri” có biệt điện lộng lẫy, đồ sộ. Nhưng bỏ nơi chôn rau cắt rốn