Lê Huy đã vật vã từng ngày rằng không biết mình đã làm sai điều gì mà để giờ